Projekt „Zpět do školy – nová šance pro všechny“ je dvouletý (2007 – 2009) Grundtvig projekt, financovaný Evropskou komisí. Cílem projektu je nabídnout potenciálním studentům potřebnou pomoc a podporu pro návrat zpět do školy.

picture 8 website

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení)  odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.