Back to school-A chance for better life 2007-2009 finansieras av Europeiska Kommissionen. Projektets syfte är att ge framtida vuxenstuderande stöd och nödvändiga verktyg så at de kan återuppta sina studier som vuxna.
 

picture 8 website

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kommer att användas.