"Daha İyi  Yaşam İçin  Okula Dönüş" Adlı Grundtvig Projesi 2007-2009 yılları arasında yürütülen 2 yıllık bir proje olup Avrupa Komisyonunca finanse edilmektedir. Projenin Amacı potansiyel yetişkin öğrencileri formal eğitime  dönmeleri için yeterince  desteklemek ve onları gerekli araclarla donatmaktır